.
 
 
<<  Atık Su Arıtma Tesisi  >>
 

1 Kirli Su Kuyusu   6 Çamur çıkış valfi
2 Kirli Su transfer pompası   7 Çamur mikseri
3 Çökeltici hazırlama tankı   8 Temiz su depolama tankı
4 Çökeltici dozaj pompası   9 Filtre presi besleme pompası
5 Çökeltme tankı   10 Filtre presi